കെ. വി. സൈമൺ രചനകളും ഉപദേശവും

Featured, Malayalam, News

മഹാകവി കെ.വി. സൈമണ്‍ സാറിന്‍റെ രചനകളെ അധികരിച്ച് അനില്‍ കൊടിത്തോട്ടം നടത്തിയ തെറ്റിദ്ധാരണാപരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും മറുപടി നല്‍കിക്കൊണ്ട് ജോര്‍ജ് കോശി മൈലപ്ര. 2018 ജൂലായ്‌ 7 ന് പത്തനംതിട്ടയില്‍ വച്ച് നടന്ന കെ. വി. സൈമണ്‍ സിപോസിയത്തില്‍ നിന്നും.

Reply to Anil Kodithottam by George Koshy Mylapra @ K V Simon symposium