ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ വരച്ചുകാണിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ ആരാധനാ ചിന്ത _”അൾത്താരയിൽ കാണുന്ന യേശുവും ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശുവും ഒരാൾ തന്നെയോ???”_ *ക്രൂശിതനായവൻ* – Episode – 3 Watch “ക്രൂശിതനായവൻ|Episode – 3|Worship Thought|Evg. Johnson Lazar Uppukunnu” on YouTube

0
226